میزبانی شوکوبرند از سرمایه‌گذاران اروپایی استارتاپ‌ها در ایران

رویداد استارتاپ جاده ابریشم با هدف ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران و کارآفرینان زنجیره‌ای اروپایی با استارتاپ‌های ایرانی از تاریخ ۱ تا ۸ آبان برگزار می‌شود و شوکوبرند یکی از حامیان برگزاری این رویداد است.

ادامه مطلب