راهنمای سفارش

ابتدا پیکیج مورد نظر خود را در مرحله اول انتخاب نمایید.
پکیج شامل اطلاعات تعداد شکلات، جنس و نوع جعبه و قیمت است.
سپس با کلیک بر روی دکمه “انتخاب طرح شکلات” به مرحله بعدی بروید.

در مرحله “اتنخاب طرح شکلات” می توانید یک طرح را از بین طرح های پیش فرض انتخاب نمایید و یا اقدام به آپلود طرح اختصاصی خود کنید.

در این مرحله می توانید متن درخواستی و طرح اختصاصی خود را برای درج بر روی شکلات آپلود نمایید. سپس با کلیک بر روی دکمه “انتخاب طرح بسته بندی” به مرحله بعدی بروید.

در مرحله “اتنخاب طرح بسته بندی” می توانید یک طرح را از بین طرح های پیش فرض انتخاب نمایید و یا اقدام به آپلود طرح اختصاصی خود کنید.

در این مرحله می توانید متن درخواستی و طرح اختصاصی خود را برای درج بر روی بسته بندی شکلات آپلود نمایید. سپس با کلیک بر روی دکمه “انتخاب طرح جعبه” به مرحله بعدی بروید.

در مرحله “اتنخاب طرح جعبه” می توانید یک طرح را از بین طرح های پیش فرض انتخاب نمایید و یا اقدام به آپلود طرح اختصاصی خود کنید.

در این مرحله می توانید متن درخواستی و طرح اختصاصی خود را برای درج بر روی جعبه شکلات آپلود نمایید. سپس با کلیک بر روی دکمه “بررسی نهایی” به مرحله بعدی بروید.

در این مرحله می توانید انتخاب های خود را مشاهده نمایید و در صورت نیاز نسبت به تغییر آن ها اقدام نمایید. در نهایت با کلیک بر روی دکمه “ثبت سفارش و پرداخت” به مرحله بعدی بروید.

در مرحله “تکمیل سفارش” اطلاعات شخصی و اطلاعات آدرس را وارد می کنید و همچنین فاکتور و قیمت نهایی را مشاهده خواهید کرد. پس از ورود اطلاعات برای ثبت نهایی و پرداخت مبلغ بر روی دکمه “ثبت سفارش” کلیک نمایید.

در این مرحله به درگاه پرداخت آنلاین متصل می شوید و با ورود اطلاعات بانکی خود، مبلغ را پرداخت خواهید کرد و سپس سفارش شما در سیستم درج خواهد شد.