سال نو مبارک، بررسی پکیج‌های سفارشات شخصی و ثبت سفارش