سفارش ها به چه شکل ارسال می شوند؟

در حال حاضر چهار شیوه برای ارسال امکان پذیر می باشد:

ارسال تا درب منزل توسط تیپاکس برای سفارشات غیر عمده

ارسال از طریق دفاتر باربری شرکتهای تعاونی اتوبوسرانی برای تمامی شهرها و شهرستانها

ارسال از طریق باربری هوایی در صورت درخواست مشتری

ارسال توسط کامیونت های یخچال دار و تحویل در محل برای سفارشات حجیم

هزینه ارسال در تمامی سفارشات به عهده خریدار می باشد .