سایز و ابعاد شکلات های شوکوبرند چیست ؟

ابعاد استاندارد شکلات های شوکوبرند ۴۰*۴۰*۴ میلیمتر و وزن خالص شکلات بدون بسته بندی در این سایز در حدود هفت گرم میباشد .